Tips voor als je te maken krijgt met erfbelasting

Tips voor als je te maken krijgt met erfbelasting

Tips voor als je te maken krijgt met erfbelasting

Als je een erfenis krijgt, dan kun je te maken krijgen met erfbelasting. Je moet erfbelasting betalen als je meer erft dan het bedrag dat is vrijgesteld. In deze bijdrage staat een aantal tips voor als je aangifte moet doen voor de erfbelasting.  

Erfbelasting; hoe werkt het?

Je hoeft alleen erfbelasting te betalen als je in waarde meer erft dan het vrijgestelde bedrag. De vrijgestelde bedragen zijn bij een overlijden in 2022:

Partner: 680.645 euro
(na aftrek nabestaandenpensioen minimaal 175.837 euro) 

Kinderen: 21.559 euro

Kleinkinderen: 21.559 euro

Ouders:  51.053 euro

Andere relatie met de overledene: 2.274 euro

Het kan zijn dat je van de Belastingdienst een brief krijgt waarin staat dat je aangifte moet doen. Krijg je die brief niet, dan doe je alleen aangifte als je meer erft dan het vrijgestelde bedrag. Voor overlijdens vanaf 2017 is het verplicht om gebruik te maken van de digitale aangifte erfbelasting. 

De tips:

1. Aftrekposten

In de aangifte erfbelasting mag je gebruik maken van aftrekposten. Hierdoor betaal je minder erfbelasting. We zien in de praktijk dat erfgenamen die zelf de aangifte doen deze aftrekposten nog wel eens vergeten. Als de laatste ouder overlijdt, is een aftrekpost bijvoorbeeld het nog niet uitbetaalde erfdeel dat de kinderen hebben gekregen vanwege het eerste overlijden.  

2. Geërfde woning 

Als je een woning erft, betaal je erfbelasting over de WOZ-waarde van die woning. In de aangifte mag je het laagste bedrag kiezen van twee recente WOZ-aanslagen. Bij een overlijden in 2022 kun je in de aangifte erfbelasting kiezen tussen: 

  • de WOZ-waarde 2022 (deze is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2021)
  • de WOZ-waarde 2021 (deze is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2020). 

Vind je deze WOZ-waarde te hoog? Dan zijn er soms voor jou als erfgenaam mogelijkheden om hier wat aan te doen. Je hoeft namelijk niet in alle gevallen de WOZ-waarde te accepteren.

3. Erfbelasting betalen met kunst

Zitten er in de erfenis bijzondere kunstvoorwerpen? Je kunt dan de erfbelasting ook (voor een deel) met kunst betalen. De Belastingdienst geeft dan een korting van maximaal 20%. Erfbelasting met kunst betalen is ook handig als je zelf niet genoeg geld beschikbaar hebt om de erfbelasting te betalen. Of als dat niet in de erfenis zit. 

Niet alle kunst wordt geaccepteerd. Hierbij speelt een rol of het voorwerp nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang heeft. Als een museum interesse heeft om het kunstwerk ten toon te stellen of het werk is al tentoongesteld geweest, is dat ook een pluspunt. 

Moet jij aangifte doen?

Het is dan goed om te weten dat je deze aangifte ook door ons kunt laten doen. Wij zijn ervaren in het doen van aangifte voor de erfbelasting. Erfgenamen voor wie wij de aangifte doen, betalen vaak minder erfbelasting door onze kennis van aftrekposten en andere besparingsmogelijkheden.

direct notariële hulp